x
chachanat
chachanat
chachanat
ภูเรือ
ภูเรือ
ภูเรือ
Chachanat woodland on eco home magazine
สามอำเภอแดนอีสานที่ผสมผสานวัฒนธรรมเก่าแก่และธรรมชาติที่สวยงามได้อย่างลงตัว
บ้านพักที่สวนชัชนาถนั้นถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่มาพักอาศัย ได้สัมผัสกลิ่นไอธรรมชาติได้มากที่สุด ผนวกพร้อมด้วยความสะดวกสบายจากเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ
ชาวบ้านแถบภูเรือ จังหวัดเลยมีวิธีทำไร่คล้ายๆกับคนอีสานโดยทั่วไป คือไถพรวนด้วยรถไถ รอฝนตกจึงหยอดเมล็ดพันธุ์ แต่เผอิญที่ดินแถบนั้นเป็นเนินเขาเสียส่วนใหญ่ ไม่ราบเรียบเหมือนแหล่งเพาะปลูกที่อื่น